Home

Scrie textul unei cărți poștale respectând cerințele

Scrie textul unei cărți poștale respectând cerințele destinatarul este un membru al familiei expeditorul esti tu Te afli în tabără - 880717 Manualul universitar Receptarea textului scris și oral a fost redactat luând în considerare Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi și Planul de. 9 Scrie denumirile exacte a două dicționare tipărite, pe care le utilizezi pentru 12 Redactează, în spațiul rezervat, textul unei cărți poștale, respectând legenda dată și rigorile de aranjare în pagină. Te numești . Cristian/ Cristina . și ești într

Scrie textul unei cărți poștale respectând cerințele

 1. rezervat, textul unei cărți poștale, respectând legenda dată și rigorile de aranjare în pagină. Se va accepta un text care va conţine: Textul fără titlu, adresarea, prezentarea locului de vacanță, cu împărtășirea impresiilor. 4 puncte (1+1+1+1) 1 punct pentru corespunderea structurii/ tipului de text (adresare
 2. - hârtia unei cărți de vizită poate avea 300, 350 sau 400 gmp. X . Print color se folosește pentru cutii, suporturi de calendar, cărți poștale etc. Symbol Card P.W. = carton de tip GC1, cu grad ridicat de alb, de calitate superioară, cu fața triplu cretată, iar spatele simplu cretat. respectând astfel și marginea de.
 3. Exemplu (clasa a IX-a): dacă textul de analizat este o scrisoare, textul de redactat ar putea fi un dialog sau o naraţiune 2. La Înțelegerea textului scris și Structuri lingvistice se respectă cerințele din CECRL și din Referențial pentru nivelul B1. Exprimarea scrisă va respecta cerințele din aceleași documente pentru nivelul A2+

MANUAL DE CITARE A RESURSELOR BIBLIOGRAFICE1 EDIȚIE TRADUSĂ, REVIZUITĂ ȘI ADĂUGITĂ TOMA BUREAN CENTRUL PENTRU STUDIUL DEMOCRAȚIEI 2011 MANUALUL DE CITARE A SURSELOR AL ASOCIAȚIEI AMERICANE DE ȘTIINȚE POLITICE 1 Această lucrare a fost finanțată de CNCSIS-UEFISCSU Proiect PN II-RU 311/2010 1 Publicat în PS, Toamna, 1985 de către Bruce Drury varianta revizuită în 1992 și 1999 Cărți de vizită premium. Comandă online! Printăm rapid și ieftin cărți de vizită standard, plastifiate, cartoane speciale, folio, efect de lac, multistrat Exemplu (clasa a IX-a): dacă textul de analizat este o scrisoare, textul de redactat ar putea fi un dialog sau o naraţiune. 2. La Înțelegerea textului scris și Structuri lingvistice se respectă cerințele din CECRL și din Referențial pentru nivelul B1. Exprimarea scrisă va respecta cerințele din aceleași documente pentru nivelul A2+ Pentru orice articol din Wikipedia sunt necesare surse de încredere. Ele sunt necesare pentru a demonstra că o idee este suficient de notabilă pentru a merita un articol dedicat ei. Pentru ca o opinie marginală să fie discutată într-un articol despre o idee mainstream trebuie să existe surse de încredere care discută relația dintre cele două în mod serios și profund

(PDF) Receptarea textului scris și oral

 1. Din studiul introductiv al Scrisorilor către Monica: 1947-1951 (vol. 1) reiese o cifră impresionantă: 2.500 de scrisori și cărți poștale, trimise de Ecaterina Bălăcioiu-Lovinescu fiicei sale între anii 1947 și 1958, s-au descoperit în arhiva familiei Lovinescu-Ierunca. Reversul medaliei se arată însă sumbru, căci cele.
 2. Cuvintele unei profesoare de limba și literatura română, scrise sub forma unei scrisori, după evaluarea națională a elevilor de gimnaziu, au devenit virale pe internet. Carmen Stoica susţine că vina pentru notele mici obţinute anul acesta la Evaluarea Naţională se datorează, mai degrabă, hibelor din sistemul de învăţământ, şi.
 3. Cuvintele unei profesoare de limba și literatura română, scrise sub forma unei scrisori, după evaluarea națională a elevilor de gimnaziu, au devenit virale pe internet. Carmen Stoica susţine că vina pentru notele mici obţinute anul acesta la Evaluarea Naţională se datorează, mai degrabă, hibelor di
 4. Exemplu : dacă textul de analizat este o scrisoare, textul de redactat ar putea fi o naraţiune. 2. În elaborarea subiectelor de clasa a XI-a (Normal și Intensiv/Bilingv) se respectă cerințele din CECRL și din Referențial pentru nivelul B2. Gradul de dificultate al celor două tipuri de subiecte va fi stabilit prin
 5. Pentru asigurarea unei deschideri reale a pieței și a unui echilibru just în aplicarea normelor privind achizițiile în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale, este necesar ca entitățile menționate să fie identificate pe o altă bază decât statutul lor juridic

16^2. imprimate - trimiterile poștale realizate prin tipărire sau alt mijloc de multiplicare, care nu conțin comunicări cu caracter personal sau individual; în această categorie se includ, de exemplu, ziare, periodice, cărți, cataloage, hărți geografice, partituri muzicale; (la 03-09-2016, Pct. 16^2 al art. 2 a fost introdus de pct. 4. GHID PENTRU REDACTAREA ŞI PREZENTAREA LUCRĂRII DE LICENȚĂ BFKT 4 2. Structura lucrării Lucrarea trebuie să aibă minimum 40 de pagini (minim aprox. 10-12.000 de cuvinte), și minimum 30 referințe bibliografie pentru lucrarea de licență, cât mai recente posibil (2000-2020) În anul 1959 s-au sărbătorit 500 de ani de la atestarea documentară a orașului București, Capitala României.Pentru eveniment, data cea mai semnificativă din acel an a fost 20 septembrie, deoarece în aceeași zi a anului 1459 domnitorul muntean Vlad Țepeș dăduse un hrisov în care era amintită localitatea, document ce reprezintă baza atestării. În cinstea evenimentului s-au.

 1. Prietenos. Scrie-le familiar oamenilor care trăiesc, de obicei, într-o altă localitate. Dragoste. Ei scrie poveste de dragoste, care nu au fost încă dispărut în lumea modernă. Astfel de scrisori, pline de sentimente, la fel ca în zilele de demult, continuă să zboare din casă în casă, traversând granițele regiuni, țări și.
 2. Exemplu : dacă textul de analizat este o scrisoare, textul de redactat ar putea fi o naraţiune. 2. În elaborarea subiectelor de clasa a XI-a (Normalși Intensiv/Bilingv) se respectă cerințele din CECRL și din Referențial pentru nivelul B2. Gradul de dificultate al celor două tipuri de subiecte va fi stabilit prin
 3. CONVENTIE 23/02/2006 - Portal Legislativ. CONVENȚIE din 23 februarie 2006 privind munca în sectorul maritim (MLC 2006)*) EMITENT. ORGANIZAȚIA INTERNAȚIONALA A MUNCII. Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 636 bis din 21 august 2015. Notă
 4. Misterele Dunării vă oferă șansa de a citi un nou serial (doar 2 episoade) al unui nou autor (pentru blogul nostru), domnul Lucian Țugui, un tulcean get-beget, al cărui condei ne va așterne, în viitor, multe lucruri interesante. Începem, cu un foileton, de doar 2 episoade, în care autorul ne istorisește despre drama evreilor dobrogeni, închiși în lagărul din sudul Dobrogei, de.

Nu se scrie despre genurile literare, despre cărți de referință, ci despre scriitori în viață, cu lista titlurilor. Nu se scrie despre sporturi (descriere, regulamente etc.), ci despre sportivi și competițiile la care se pot cumpăra bilete și afișa reclame 3. Portofoliul de lectură este organizat sub forma unui dosar/ a unei mape de carton sau plastic. 4. Temele recomandate se scriu pe coli albe sau colarate, dimensiune A4. 5. Scrie doar cu pix sau stilou. 6. Aspectul și conținutul portofoliului de lectură este reflectarea stilului individual de muncă. 7 Proiectul SEPA vizează dezvoltarea în continuare a serviciilor de plată comune la nivelul Uniunii, care urmează să înlocuiască serviciile naționale de plată actuale în ceea ce privește plățile denominate în euro. În vederea asigurării unei migrări complete la operațiuni de transfer-credit și de debitare directă pe teritoriul. Datele necesare pentru a procesa plățile, precum numărul instrumentului de plată (de exemplu, numărul unei cărți de credit) și codul de securitate asociat cu instrumentul dvs. de plată. Datele despre abonamente și de licențiere. Informații despre abonamentele, licențele și alte drepturi ale dvs. Interacțiunile. Date despre modul. Cum se scrie o petiție. Există ceva în comunitatea ta, în orașul tău sau în țara ta pe care vrei să îl schimb? Apoi creați o petiție! Dacă te gândești la asta și o scrii corect, poate avea un impact real. Este posibil să aveți deja o cauză sau.

Cărți poștale - Tipr

Test de evaluare la limba și literatura română Clasa a V-a Prof. MANOLACHI IONELA Școala Gimnazială Al. I. Cuza Bacău • Toate subiectele sunt obligatorii. • Timp de lucru: 50 de minute. • Se acordă 10 puncte din oficiu Lectura altfel... Cât citești, atâta crești,cât citești, atâta ești.. (Vasile Romanciuc) Una dintre cerințele învățământului. modern este aceea a formării la elevi a deprinderilor de studiu. individual și de muncă independentă, a capacității de a gândi. creator, de a soluționa individual sau prin conlucrare multitudinea Primul subiect la BAC Limba și literatura română 2021 este notat cu 50 de puncte, al doilea subiect, cu 10 de puncte, iar al treilea, cu 30 de punte, alte 10 puncte fiind acordate din oficiu. Baremele la Limba și literatura română de la Bacalaureat 2021 vor fi publicate pe subiecte.edu.ro, după ora 15.00 A. Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerințele de mai jos. 1. Notează câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor subliniate: poruncă, a asfințit. marchează elidarea unei vocale) 4 puncte 5. câte 2 puncte pentru formularea oricăror două idei principale/secundare din textul dat 2 x 2 p. = 4 punct

(DOC) Manual de citare a surselor bibliografice Toma

Cărți de vizită - Tipr

Wikipedia:Opinii marginale - Wikipedi

Se va scrie profesia, prenumele şi numele, denumirea instituției şi localitatea (font Times New Roman, 11, boldat, aliniere dreapta). Ex: profesor - logoped Ioana Marcu, Centrul Logopedic Interșcolar Bacău, C.J.R.A.E. Bacău Textul articolului va fi scris obligatoriu cu diacritice, Times New Roman, 11, la 1 rând Regulamentul (UE) 2016/2031 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 octombrie 2016 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 228/2013, (UE) nr. 652/2014 și (UE) nr. 1143/2014 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Directivelor 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29.

La firul cărţii - WordPress

Emi Pian s-a dus la Dumnezeu! S-a pus lumea în genunchi. E om Emi Pian. Emi Pian e om mare pentru Clanul Duduienilor, dar mai ales pentru românul de toată mâna. E un model printre modele. Pentru că Poliția, Procurorii, nimeni nu i-a clintit afacerile. Pentru că Emi Pian a reușit în viața lui. Pentru că și-a găsit drumul și l-a. 2016 Invatatori Subiect rezolvat Metodica titularizare invatatori - Subiecte rezolvate Titularizare și Definitivat invățători - Subiect rezolvat 20 iulie 2016Următoarea secvență face parte din Programa școlară pentru clasa a III-a - Limba și literatura română (OMEN nr. 5003/2014):Competența generală: 3. Receptarea de mesaje scrise în diverse contexte de comunicare Competența. A greși adresa = a) a nimeri în alt loc sau la altă persoană decât cea indicată; b) (fam.) a avea o părere greșită despre cineva sau ceva, a se înșela asupra cuiva. 2. Comunicare oficială făcută în scris de o organizație, o instituție etc. 3. (Inform.) Expresie (numerică) pentru localizarea informației în memorie (3) Comunicare limba romana cls ii. 1. Comunicare în limba română clasa a II-a partea a II-a Acest manual este proprietatea Ministerului Educației Naționale. Manualul școlar a fost aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4781 din 13.10.2014, în urma evaluării, și este realizat în conformitate cu programa școlară. A. Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerințele de mai jos. 1. Formulează câte un enunț în care să precizezi următoarele aspecte din textul dat: - anul apariției cronometrajului electronic; - campionatul la care s-a stabilit recordul de viteză de 44,72 de km/h. 2

Comunicare in limba romana - manual clasa 2 a EDP by ceburasc Realizarea unor interacțiuni verbale, pe teme familiare, cu mai mulți interlocutori, respectând elementele de specificitate: intonație, accent, sunete specifice limbii române, topică 2.6 4. Cum scrii textul într-o manieră inteligibilă. Există anumite trucuri prin care poți scrie un text cursiv, care să aibă un fir roșu, ușor de urmărit. 5. Cum combini sursele pentru a avea un text cursiv și de impact. Este foarte important să faci acest lucru, pentru ca lucrarea ta să fie în primul rând credibilă

Fără cuvinte! Scrisoarea deschisă a acestei profesoare de

 1. Amendamentul 1. Propunere de regulament. Considerentul 2. Textul propus de Comisie. Amendamentul (2) Comunicarea privind Piața unică digitală 17 recunoaște rolul internetului și al tehnologiilor digitale în transformarea modului în care trăim și în care ne desfășurăm activitățile prin facilitarea accesului la imense oportunități de inovare, creștere economică și locuri de.
 2. Deşi iniţial dorea să se dedice unei vieţi de misionar creştin, a căzut el însuşi victimă misionarismului tăcut al harului dumnezeiesc, care i'a robit inima spre iubirea lui Iisus Hristos. respectând principiile Părinţilor de odinioară, pentru a trăi în acelaşi duh cu ei ». Sursa: Cărți (207) Cărți poștale.
 3. 3 Dosarul pentru înscrierea la concurs în vederea ocupării postului de cercetător științific, gradul I, va conține următoarele documente: a) opis; b) cererea-tip de înscriere la concurs (conform Anexei 2.1), adresată conducerii instituției, prin care se solicită înscrierea la concurs, semnată de candidat și datată; c) fișa de evaluare (în original) - din partea candidatului.
 4. În partea scrisă a OGE 2020 privind limba rusă în prima sarcină, este necesar să scrieți un rezumat, după ce ați ascultat de două ori înregistrarea audio a textului sursă. Întrucât pentru mulți copii această sarcină este a doua cea mai dificilă după compunere, ne oferim să analizăm mai detaliat schimbările anunțate de FIPI și, de asemenea, ne bazăm pe regulile pentru.
 5. Pentru cel puțin patru articole scrise primiți o carte poștală de la comunitățile asiatice de wikipediști. Anul acesta ele vor fi trimise atât prin poșta obișnuită, cât și pe căi digitale, pentru redundanță. De asemenea, în premieră, a fost creată o pagină dedicată tracking-ului acestor cărți poștale

De acord cu alegerea administratorilor de interfață în urma unei discuții pentru fiecare dintre ei la Wikipedia:Candidați. --Bătrânul 11 septembrie 2019 18:07 (EEST) De acord, respectând procedura menționată de Sîmbotin. --Donarius 14 septembrie 2019 17:59 (EEST) De acord, ca inițiator.- Numele................................. Data.............................. Adunarea și scăderea de la 0 la 30 1. Calculați: 4 + 2 = 8 - 1 = 10 + 5 = 24 - 4 = 30. Scrie, în dreptul fiecărui exercițiu, răspunsul pentru cerințele de mai jos cu privire la textul dat. A 1. Notează X în dreptul fiecărui enunț pentru a indica dacă este adevărat sau fals, bazându- te pe informațiile din Textul 1. 4 puncte Enunțul Adevărat Fals Diriginta autoarei este o femeie prietenoasă

Bătrânul Theofilact de la Nea Skiti (+ 15 iulie 1986) 17 iul. Un alt bătrân vrednic de pomenire, care a trecut la Domnul de curând, este părintele Theofilact, care a fost ucenic al părintelui Ioachim Spetsiéris, om foarte evlavios, tăcut, liniştit şi neiubitor de cele materiale. După moartea părintelui Ioachim, gheronda Theofilact. 2. Din moment ce textul este preluat dintr-o anumită lucrare, sunt de părere că reprezintă o violare a drepturilor de autor. De aceea consider că textul respectiv nu trebuie mutat într-un alt articol ci pur și simplu șters. Deoarece nu aș dori să fac un vandalism, solicit părerea altor Wikipediști asupra problemei

Cairn.info ( en Francais) — Cairn.info is a Switzerland based online web portal of scholarly materials in the humanities and social sciences. Most sources are in French, but some also in English. Signups on both English and French Wikipedia (100 accounts) Dintre cei dintâi, putem menţiona pe J. Locke şi pe D. Hume, dintre cei de al doilea tip, pe R. 1 Textul de mai sus, Paradigme ale învăţării, şcolii şi proprietăţii intelectuale. Evaluare Nationala 2016 Româna subiecte si barem. Luni, 27 iunie, a avut loc prima proba scrisa a Evaluarii Nationale. Este vorba despre Limba si literatura româna. În acest articol va prezentam subiectele primite la examenul din 2016 si baremul de corectare M-am grăbit: rezultatul este suma căutărilor cu Ungară și Maghiară. -- Victor Blacus ( discuție) 4 decembrie 2020 14:04 (EET) @ Miehs: Da, cu ghilimele sunt 2.050 rezultate (0,63 secunde), fără ghilimele 153.000 rezultate (0,71 secunde). Aici sau pe academiaromana.ro apare ca Academia Maghiară de Științe

să împartă textul în părțile lui componente, să găsească părțile lui separat; să aprecieze corect particularitățile conținutului și formei textului audiat. Lectura 6 Lectura. Receptare în textul citit a informației exprimate; argumentarea prin comentarea unei sau altei probleme. Conținutul și ideea textului. Lucru cu cartea Uniunea Europeana confirma ca serviciile au o pondere de peste 70% din PIB-ul statelor membre. Prin Directiva 2006/123/CE a Parlamentului European și a Consiliului se urmareste eliminarea discriminarilor si a execului de autoritate din partea autoritatilor nationale ale statelor membre. Astfel se dispune: reducerea numarului de autorizatii atestari necesare desfasurarii serviciilor. Nu exista un motiv pentru care respectand politica de verificabilitate, sa nu se poate face articole cu biografii comasate din care sa reiasa diferite aspecte din viata locurilor despre care se scrie la o localitate. Lumea se schimba, nu se poate sa ne cantonam la inceputurile reglemantarii politicilor wikipedia Cetățenii străini, inclusiv cei ai Republicii Moldova, pot intra în Ucraina, inclusiv cu scopul tranzitării teritoriului ucrainean, dacă prezintă obligatoriu la punctul de trecere a frontierei de stat polița de asigurare medicală, care să acopere costurile unui eventual tratament pentru COVID-19 și/sau costurile privind cheltuielile de carantină și certificatul de vaccin sau.

Comunicare 0 din 18-06-2021 - iLegi 27 februarie 2021. Legătura de iubire, Dându-mi drept la toți cei dragi, (:Vreau să-i smulgi de la pieire. Și spre Tine să-i atragi:).. V.V Moisescu (cântarea Nu pot crede că-ntâmplarea) .. simt o mare întristare şi am o durere necurmată în inimă. Căci aproape să doresc să fiu eu însumi anatema, despărţit.

Etichete. Bloomsbury, carte pop-up Harry Potter, Despre Harry Potter, literatură în limba engleză, literatură pentru copii, Scholastic Press. De peste 10 ani, Harry Potter locuiește cu noi! N-o să vă vină să credeți unde l-am întâlnit. La Vama Veche, într-un început de vară, mai exact în iunie Revistă culturală, trimestrială editată de Biblioteca Județeană V.A. Urechia Galați Anul XIII, Nr. 47, iunie2020 ISSN: 2734-4924 ISSN-L: 1844-9603 Publicație editată și realizată cu sprijinul financiar al Consiliului Județean. Revista Axis Libri este membră ARPE (Asociația Revistelor, Publicațiilor și Editurilor)

Orice număr natural de două sau mai multe cifre se scrie în mod unic sub forma unei sume de produse între fiecare cifră din scrierea numărului și numărul ce indică ordinul cifrei respective (1, 10, 100, 1 000 etc.). Vlad are 5 cărți poștale cu obiective turistice din România. Dina, colega lui, îi face cadou încă 3 A. Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerințele de mai jos. 1. Formulează câte un enunț în care să precizezi următoarele aspecte din textul dat: originea autorului cărții Vântul prin sălcii. 4 puncte; numele celui care a adaptat pentru scenă, în Anglia, cartea Vântul prin sălcii. 4 puncte; 2

Fără cuvinte! Scrisoarea deschisă a - Stiri

1. Citeşte, cu atenţie, următorul fragment selectat din textul Florin scrie un roman de M. Cărtărescu, pentru a răspunde, oral, cerințelor de mai jos: Ieșeau de obicei cu rolele la magazinul din colț, făceau câteva ture, încercau figuri (mersul cu spatele, fluturele) și apoi se așezau pe gărdulețul verde și pălăvrăgeau A. Scrie, pe foaia de examen, răspunsul pentru fiecare din cerințele de mai jos. Formulează câte un enunț în care să precizezi următoarele aspecte din textul dat: - Universitatea din cadrul căreia s-a realizat cercetarea menționată în textul dat - Categoria de copii cu o capacitate mai mare de empatie 4. Cum scrii textul într-o manieră inteligibilă. Există anumite trucuri prin care poți scrie un text cursiv, care să aibă un fir roșu, ușor de urmărit. 5. Cum combini sursele pentru a avea un text cursiv și de impact. Este foarte important să faci acest lucru, pentru ca lucrarea ta să fie în primul rând credibilă. Te voi. VIITÓR, -OÁRE, viitori, -oare, adj., s. n. I. Adj. Care va veni, care va fi, va exista, va apărea după momentul de față; proiectat într-o perioadă care va veni. Viața viitoare = (în concepțiile religioase) viața care ar continua și după moarte, într-o lume de apoi. (Gram.) Timpul viitor (și substantivat, n.) = timp verbal care exprimă o acțiune ulterioară momentului vorbirii

EUR-Lex - 32014L0025 - EN - EUR-Le

În ce privește cărțile de joc secuiești (székely kártya) ca o replică la celebrele cărți de joc ungurești (magyar kártya), G yöngyössy János a ales nu să reproducă originalul ci pur și simplu să-i schimbe ilustrațiile, respectând însă culorile setului de cărți și implicit funcționalitatea acestuia. Elementul de. Manuscrisul lui Voynich are forma unei cărți ilustrate cu 232 pagini. Textul este scris cu litere și cuvinte neidentificate, fără greșeli, tăieturi sau corecturi. Desenele în schimb, sunt executate cu mai puțin talent. Ele reprezintă plante, oameni, animale și teme astronomice. Plantele de exemplu, nu au putut nici ele fi identificate

OUG 13 06/03/2013 - Portal Legislati

O dată găsite, nu te bucura și atât, ci mai degrabă notează-le într-un laborator de idei, un caiet, o agendă sau un carnețel, pentru a reveni la ele, pentru a le transforma în sursa altor și altor idei. Ai astfel șansa de a-ți dezvolta gândirea, de a-ți lărgi orizontul cogniției Cerințele sunt legate de viața reală, matematica e aplicată în cotidian, astfel încât copilul să înțeleagă la ce folosește și să trateze cu mai mult interes acest domeniu.Caietul, prin cerințele lui, demonstrează copilului că toate cunoștințele acumulate trebuie folosite precum ingredientele unei prăjituri

Ultima actualizare: aprilie 2014 . Aceste aspecte importante ale Angajamentului complet de respectare a confidențialității Windows 8.1 și Windows Server 2012 R2 (Angajament de respectare a confidențialității Windows) explică la nivel înalt unele dintre practicile pentru colectarea și utilizarea datelor din Windows 8.1 și Windows Server 2012 R2 (Windows) Copiii cu autism înalt funcțional demonstrează un deosebit interes faţă de anumite teme. Citatul unei profesoare: Jason ar scrie cărţi întregi despre astronautică, dacă am cere acest lucru de la el, dar nu ridică un deget, dacă trebuie să scrie despre Marea Britanie sau Roma antică Este închis și decapitat, pentru credința și practica sa religioasă, ce se opuneau rigorilor dictatoriale. De ziua sfântului Valentin, mai bine de un miliard de cărți poștale, scrisori de dragoste și e-mailuri se trimit în fiecare an, ceea ce o transformă în cea mai populară sărbătoare, întrecută doar de Crăciun Iată ce scrie Andreea Apostu în prefața cărții: Cu texte care explorează registre diverse ale fantasticului, de la rescriere parodică la mit, creștinism medieval, viață de după moarte și supranatural gogolian, Treisprezece nu poate decât să trezească și să mențină cu ușurință atenția cititorului. D.R Din cauza unei avarii, mâine, 3 august 2021, Biblioteca Națională va fi închisă pentru public. România aflându-se pe ultimele locuri din Europa la acest capitol, cu aproximativ 20 de milioane de cărți vândute anual, în timp ce în Italia se comercializează aproximativ 190 de milioane, iar în Franța 430 de milioane..