Home

Ordonanta militara nr 2 2021 monitorul oficial

(2) 9i (4) din Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stärii de urgentå la nivel national, publicat in Monitorul Oficial al României, Partea l, nr. 212 din 16 martie 2020, al pct. 3 5 din anexa nr. 2 la acela$ decret 9i al art. 20 lit. n) din Ordonanta de urgentä a Guvernului nr. 1/1999, cu modificärile 9i completårile ulterioare Monitorul Oficial al Romaniei. Cele mai recente acte publicate în Monitorul Oficial M. Of. nr. 0754 din 03 August 2021 Act nr. 815/28 Iulie 2021 Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții Construire și dotare sediu DGPI, strada Răzoare nr. 5, sector 6, Bucureșt

Monitorul Oficial nr. 0760 din 2021 Actul nr. 1286 din 28 Iulie 2021 Emitent: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor Ordin pentru modificarea anexelor nr. 7 și 8 la Regulamentul privind atribuirea în gestiune a faunei cinegetice, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 2.020/201 Monitorul Oficial 632 din 29 August 2014 (M. Of. 632/2014) ORDONANŢĂ nr. 26 din 28 august 2014 pentru modificarea alin. (3) al art. 26 din Regulamentul privind transportul pe căile ferate din România, aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr. 7/2005 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 632 din 29 august 2014 Publicat în 29 aprilie 2020. 29 aprilie 2020. Ordonanța militară nr.2/21.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 poate fi consultată aici

Monitorul Oficial al României, Partea I. Art.20 - (1) Ordonanța militară nr.7/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID -19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.284 din 4 aprilie 2020, se modifică și se completează după cum urmează: 1 OTA MILITARA 4 29/03/2020 - Portal Legislativ. ORDONANȚĂ MILITARĂ nr. 4 din 29 martie 2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19. EMITENT. MINISTERUL AFACERILOR INTERNE. Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 29 martie 2020. De acord. PRIM-MINISTRU Art. 9 - Ordonanta militara nr.1/2020 privind unele masuri de prima urgenta, care privesc aglomerarile de persoane si circulatia transfrontaliera a unor bunuri, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.219 din 18 martie 2020, se completeaza dupa cum urmeaza: 1 ──────────aprobat prin ordinul nr. 2.074 din 31 decembrie 2019, publicat în monitorul oficial, partea i, nr. 35 din 20 ianuarie 2020.──────────cap. idispoziţii generaleart. 1(1) spitalul clinic de urgenţă chirurgie plastică reparatorie şi arsuri, cu sediul în calea griviţei nr. 218, sector 1, este. Art. 9. - (1) Ordonanța militară nr.1/2020 privind unele măsuri de primă urgență, care privesc aglomerările de persoane și circulația transfrontalieră a unor bunuri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.219 din 18 martie 2020, se completează după cum urmează: 1

(2) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I. Art.20 - (1) Ordonanța militară nr.7/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID -19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.284 din 4 aprilie 2020, se modifică și se. PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 11 din 9 ianuarie 2020 Având în vedere efectele negative pe care le va produce aplicarea noului regim de sancţionare instituit prin completările aduse Legii nr. 159/2016 de către Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! In MOF din 27.04.2020 a fost publicata ce-a dea 10-a Ordonanta militara. Prevederi: Articolul 1 (1) Circulația persoanelor care au împlinit vârsta de 65 de ani, în afara locuinței/gospodăriei, este permisă numai în situațiile prevăzute mai jos. (2) Indiferent de intervalul orar, circulația persoanelor care au. Art. 9. - (1) Ordonanța militară nr.1/2020 privind unele măsuri de primă urgență, care privesc aglomerările de persoane și circulația transfrontalieră a unor bunuri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.219 din 18 martie 2020, se completează după cum urmează: La articolul 2 se introduc două noi alineate, alin

Monitorul Oficial - MonitorulOficial

Editiile Monitorului Oficial - MonitorulOficial

  1. După alineatul (2) al articolului 3 din Ordonanţa militară nr. 2/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 232 din 21 martie 2020, se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins
  2. Este OFICIAL - Ordinul nr. 15/2021. NOUL model de Formular 230. 24-Feb-2021. 79124. UPDATE ianuarie 2021: Ordinul nr. 15/2021 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se înfiinteaza si functioneaza în conditiile legii si a unitatilor.
  3. Ordonanța militară nr. 2/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 232 din 21 martie 2020
Ordonanta militara nrAnunt si mesaj de interes public - Comuna I

Monitorul Oficial - ordonant

Ordonanţa militară nr. 10, emisă luni de ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a fost publicată în Monitorul Oficial și intră în vigoare. Documentul reglementează circulaţia persoanelor care au împlinit vârsta de 65 de ani, în afara locuinţei/gospodăriei. Acestor persoane li s-au acordat două intervale pe timpul zilei - între orel MAI - Ordonanta militara nr. 2/2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 232 din 21 martie 2020. at-'Art. 1. - (1) Se suspenda temporar activitatea in cabinetele de medicina dentara. (2) Prin exceptie, sunt permise interventiile stomatologice de urgenta MAI - Ordonanță militară nr. 2/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19. Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 232 din 21 martie 2020. Art. 1. - (1) Se suspendă temporar activitatea în cabinetele de medicină dentară. (2) Prin excepție, sunt permise intervențiile stomatologice de urgență cel mai vizionat (video) log in. flux plĂti Situaţii Speciale de Urgenţă, aprobată prin Hotărârea nr. 13 din 21.03.2020, în temeiul art. 4 alin. (2) i (4) din Decretul nr. 195/2020ş privind instituirea st rii ă de urgenţă la nivel naţional, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 16 martie 2020, al pct. 3- 5 din anexa nr. 2 la acelaşi decret şi al.

Primăria Mangalia va implementa catalogul electronic la

Având în vedere dispozițiile art. 24 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgență, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 21 ianuarie 1999, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 453/2004, cu modificările și completările ulterioare, Ținând seama de [ ORDONANŢĂ nr. 2 din 21 martie 2020 MILITARĂ privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 MINISTERUL AFACERILOR INTERNE De acord PRIM-MINISTRU LUDOVIC ORBAN Având în vedere dispoziţiile art. 24 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I

Ordonanța Militară nr

In temeiul art. 4 alin. (2) si (4) din Decretul Presedintelui Romaniei nr.195/2020 privind instituirea starii de urgenta la nivel national, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 212 din 16 martie 2020, al pct. 3 -5 din anexa nr. 2 la acelasi decret si al art. 20 lit În temeiul art. 4 alin. (2) și (4) din Decretul Președintelui României nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență Ia nivel național, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 16 martie 2020, al pct. 3 -5 din anexa nr. 2 la același decret și al art. 20 lit Ordonanta militara nr. 9 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19 a fost publicata joi seara in Monitorul Oficial. Ministrul Afacerilor Interne a emis joi aceasta ordonanta. ORDONANtA MILITARA nr. 9 din 16.04.2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19 Avand in v.. Ordonanta Militara nr.3 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19 a fost publicata, in noaptea de marti spre miercuri, in Monitorul Oficial, Partea I. Ordonanta prevede extinderea restrictiilor de circulatie a persoanelor si intre orele 6,00 - 22,00, cu unele exceptii. Totodata, ordonanta militara mai prevede ca persoanele care au.

(2) și (4) din Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență la nivel național, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 16 martie 2020, al pct. 3-5 din anexa nr. 2 la același decret și al art. 20 lit (2) și (4) din Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență la nivel național, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 16 martie 2020, al pct. 3-5 din anexa nr. 2 la același decret și al art. 20 lit. n) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999, cu modificările și completările. UPDATE 22.03.2020: OM 2/2020 a fost publicata in MO 232/21.03.2020. Ordonanta Militara 2/2020 care tocmai a fost prezentata oficial de Ministrul Afacerilor Interne si care se va publica maine urmand sa devina aplicabila, prevede, pe langa o serie de reguli privind suspendarea unor activitati comerciale, izolarea/carantinarea, trecerea frontierei, cateva recomandar Art. 13. - (1) După alineatul (2) al articolului 2 dinOrdonanța militară nr.2/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID -19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.232 din 21martie 2020, se introduce un nou alineat, alin.(21), cu referire la activități permise în centrele comerciale, cu următorul cuprins

Art.22 - Prevederile art. 6 și 7 din Ordonanța militară nr. 4/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 257 din 29 martie 2020, își încetează aplicabilitatea. Art.23 - Anexele nr.1 și 2 fac parte integrantă din prezenta ordonanță militară În temeiul art. 4 alin. (2) şi (4) din Decretul nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgenţă la nivel naţional, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 16 martie 2020, al pct. 3-5 din anexa nr. 2 la acelaşi decret şi al art. 20 lit Accesări: 1735 Ordonanta militara nr. 2 Evaluare utilizator: 0 / 5 Vă rugăm să evaluaț ORDONANTA MILITARA nr. 2 din 21 martie 2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19 EMITENT MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 232 din 21 martie 2020 De acord PRIM-MINISTRU LUDOVIC ORBAN Avand in vedere dispozitiile art. 24 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/1999 privin Ordonanță militară nr. 2 Articolul 1 (1) Se suspendă temporar activitatea în cabinetele de medicină dentară. (2) Prin excepție, sunt permise intervențiile stomatologice de urgență. (3) Măsura se aplică începând cu data de 22 martie 2020, ora 22.00, ora României. Articolul 2

(2) și (4) din Decretul Președintelui României nr.195/2020 privind instituirea stării de urgență la nivel național, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 16 martie 2020, al pct. 3 -5 din anexa nr. 2 la același decret și al art. 20 lit Ordonanța Militară nr. 4 din 29 martie 2020 a fost publicată în Monitorul Oficial. Iată textul documentului oficial. Având în vedere dispozițiile art. 24 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 21 ianuarie 1999, aprobată cu modificări și. Art.12 - (1) După alineatul (2) al articolului 3 din Ordonanța militară nr.2/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID -19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.232 din 21 martie 2020, se introduce un nou alineat, alin.(3), cu următorul cuprins: (3) Interdicția privind circulația persoanelor într.

ORDONANȚA MILITARĂ nr

Ordonanta militara nr. 10, emisa luni de ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a fost publicata in Monitorul Oficial. Documentul reglementeaz Ordonanta Militara nr 4 a fost publicata in Monitorul Oficial! View Larger Image; Având în vedere dispozițiile art. 24 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 21 ianuarie 1999, aprobată cu. aprobată prin Hotărârea nr. 13 din 21.03.2020, În temeiul art. 4 alin. (2) și (4) din Decretul Președintelui României nr.195/2020 privind instituirea stării de urgență la nivel național, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 16 martie 2020, al pct. 3 -5 din anexa nr. 2 la același decret și al art. 20 lit Având în vedere dispozițiile art. 24 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgență, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 21 ianuarie 1999, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 453/2004, cumodificările și completările ulterioare.Ținând seama de evaluarea realizat

Monitorul Oficial Nr. 158 de la 01.07.2021. Monitorul Oficial Nr. 153-157 de la 25.06.2021. Monitorul Oficial Nr. 152 de la 18.06.2021. Monitorul Oficial Nr. 147-151 pentru siguranța urbană și mediere în vederea monitorizării alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 (nr. 5119, 2 iulie 2021 In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I nr. 219 din 18.03.2020 a fost publicat Ordinul militar nr.1/2020 privind unele masuri de prima urgenta care privesc aglomerarile de persoane si circulatia transfrontaliera a unor bunuri. Ordinul militar nr. 1/2020 a intrat in vigoare incepand cu data de.. (2) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanțe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I. Art.20 - (1) Ordonanța militară nr.7/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID -19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.284 din 4 aprilie 2020, se modifică și se completează. Ce conține. Ordonanța militară prin care sunt suspendate o serie de activități a fost publicată miercuri, la prânz, în Monitorul Oficial. Potrivit Ordonanței, se suspendă activitatea de servire și consum a produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice, organizată de restaurante, hoteluri, cafenele sau alte localuri.

Dupa cum cunoasteti deja, in Monitorul Oficial nr. 0232 din 21 Martie 2020, a fost publicata Ordonanța Militară (Emitent: Ministerul Afacerilor Interne) nr. 2 din 21 Martie 2020 - TEXT INTEGRAL AICI - privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 . Avand in vedere prevederile speciale incluse acolo, cu privire la noile restrictii pentru circulatie, [ MONITORUL OFICIAL. SELECŢIE ACTE. SECŢIUNI MONITOR OFICIAL. ACTE NOI. LISTA ACTE. LISTA ACTE URMĂRITE. LISTA CRITERII SALVATE. ISTORIC. AJUTOR. INFORMAŢII APLICAŢIE 25 , 25b,3*4,2?5 An(i) act(e) ex:1795, 1991-1997,2006 Informaţii referitoare la publicaţie. Nume publicaţie Data publicaţie.

Acte normative publicate în Monitorul Oficial al României

Monitorul Oficial 145/2021 - M. Of. nr. 145/2021. Continutul monitorului oficial Partea I 145/2021. Codul silvic si ale art. 52 alin. (1) lit. i) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, n redactarea anterioara modificarilor. Guvernul a publicat, miercuri, în Monitorul Oficial Hotărârea de guvern nr. 4/2021, pentru majorarea salariului minim pe economie în acest an. Salariul minim brut pe anul 2021 s-a stabilit la 2.300 de lei, în creștere de la 2.230 de lei cât era în 2020 A fost publicat in Monitorul Oficial Ordinul nr. 593 din 10 septembrie 2020 privind aprobarea Procedurii de decontare a sumelor pentru plata indemnizatiei pentru fiecare zi libera acordata in conditiile art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru parinti in vederea supravegherii copiilor, in situatia limitarii sau suspendarii.

Ordonanţa militară nr

Va informam pe aceasta cale ca, in Monitorul Oficial nr. 0040 din 13 Ianuarie 2021, a fost publicata Hotărârea Guvernului României nr. 4 din 13 Ianuarie 2021 - pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.. Iata in continuare textul integral. NOTA REDACTIE - HG-ul nu spune clar, ca majorarea se aplica incepand cu 01.01.2021, ci spune la primul articol. Legea 15/2021, a bugetului de stat pe anul 2021, s-a publicat, marți, în Monitorul Oficial, ceea ce înseamnă că plățile ar trebui să accelereze la Măsura 2 din schema de ajutoare de stat pentru IMM-uri, pentru redresare din criza COVID-19. Urmează să se plătească până la 1.000 de firme pe zi, conform unui calendar aproximativ prezentat de Ministerul Economiei OUG 8 din 18.02.2021. Legea 127/2019 se modifica la Art 86 aliniatul 2) Art.III - Legea nr. 127/2019 privind sistemul public de pensii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 563 din 9 iulie 2019, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. La articolul 86, litera c) a alineatului (2) va avea următorul cuprins Hotărâre CNSU nr. 21 din 02.04.2021 privind aprobarea listei țărilor, zonelor, teritoriilor de risc epidemiologic ridicat și pentru majorarea stocurilor de urgență medicală Anexa nr 1 Listă State cu risc epidemiologic ridicat_02.04.2021 Anexa nr 2 la Hotărârea CNSU 21 din 02.04.2021

Ordonanta militara nr

Board index LEGISLATIE CONTABILA SI FISCALA MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI; Ordonanta Militara nr. 2/2020 - masuri noi coronavirus. Monitorul Oficial al Romaniei - Continut. Moderator: crstmol. 1 post • Page 1 of 1. dmldone Site Admin Posts: 4475 Joined: Thu Nov 23, 2006 9:38 a Ordonanta militara nr.2/21.03.2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19 si formulare: Declaratia pe propria raspundere si Adeverinta angajator. martie 23, 2020 de uatprisacani in Genera (1) Ordonanța militară nr.1/2020 privind unele măsuri de primă urgență, care privesc aglomerările de persoane și circulația transfrontalieră a unor bunuri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.219 din 18 martie 2020, se completează după cum urmează: 1 Art. 13. - (1) Dupa alineatul (2) al articolului 2 din Ordonanta militara nr.2/2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID -19, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.232 din 21 martie 2020, se introduce un nou alineat, alin.(21), cu referire la activitati permise in centrele comerciale, cu urmatorul cuprins

Ordonanta militara cu restrictii de circulatie pe timp de

M. Of. / 20 mai 2021Monitorul Oficial 524/2021. Decizie nr. 116 din 23 februarie 2021 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 6 alin. (4) si ale art. 39 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru. Ordin nr Ordonanta Militara 9: Anuntata oficial, cand va fi adoptata. Ordonanta Militara 9 a fost anuntata in mod oficial de catre Marcel Vela, ministrul care conduce Minsiterul Afacerilor Interne, ea fiind pregatita in momentul de fata pentru adoptare, iar conform declaratiei sale de astazi, saptamana viitoare ar trebui sa o avem publicata in monitorul.

Pret lei: 49.9. 42.42. Sursa: Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. M. Of. 523/2021. Cautare Monitor: M. Of. Partea I nr. 523 din 20 mai 2021. Curtea Constitutionala a Romaniei. Decizie nr. 866 din 26 noiembrie 2020 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 28 alin (2) si (4) din Decretul nr. 195/2020 privind instituirea starii de urgenta la nivel national, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 212 din 16 martie 2020, al pct. 3-5 din anexa nr. 2 la acelasi decret si al art. 20 lit. n) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/1999, cu modificarile si completarile ulterioare Articolul 7. (1) Masurile prevazute de art. 1 alin. (1) si art. 3 alin. (1) din ordonanta de urgenta se aplica pana la data de 30 iunie 2021. (2) In perioada 1 ianuarie 2021-30 iunie 2021, masura prevazuta de art. 3 alin. (1) din ordonanta de urgenta se aplica profesionistilor, astfel cum sunt reglementati de art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287.

M. Of. 57 / 19 ianuarie 2021Monitorul Oficial 57/2021. Decizie nr. 386 din 18 iunie 2020 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 7 alin. (2) teza intai si ale art. 10 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a cainilor fara stapan M. Of. 219 / 18 martie 2020Monitorul Oficial 219/2020. Decizie nr. 823 din 12 decembrie 2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 466 alin. (2) fraza intai teza intai din Codul de procedura penala. Decizie nr. 854 din 17 decembrie 2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 73 alin

9. (1) Ordonanta militara nr. 1/2020 privind unele masuri de prima urgenta care privesc aglomerarile de persoane si circulatia transfrontaliera a unor bunuri, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 219 din 18 martie 2020, se completeaza dupa cum urmeaza: 1. La articolul 2, dupa alineatul (1) se introduc doua noi alineate. Ordonanta militara nr. 2/2020 privind masuri de prevenire a raspandirii COVID-19. Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala. Monitorul Oficial al României este publicaţia oficială a statului român, în care se publică actele prevăzute de.

Art.12 - (1) Prezenta ordonanta militara se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. (2) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligatia de a informa publicul, prin mesaje difuzate regulat, pentru cel putin 2 zile de la data publicarii, despre continutul prezentei ordonante militare. Ordonanta Militara nr. 6 va fi publicata in. In Monitorul Oficial, Partea I nr. 260 din 30.03.2020, a fost publicata Ordonanta de urgenta nr. 33/2020 privind unele masuri fiscale si modificarea unor acte normative. Actul normativ a intrat in vigoare de la 30 martie 2020 si prevede acordarea de bonificatii pentru contribuabilii de impozit pe.. Art.12 - (1) După alineatul (2) al articolului 3 din Ordonanța militară nr.2/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID -19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.232 din 21 martie 2020, se introduce un nou alineat, alin.(3), cu următorul cuprins: (3) Interdicția privind circulația persoanelor într. Ordonanta militara nr. 3/2020 a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, in noaptea de marti spre miercuri, iar noile restrictii se aplica incepand cu data de 25 martie a.c., ora 12:00. Se interzice circulatia tuturor persoanelor, cu unele exceptii redate prin cele de mai jos, iar circulatia persoanelor cu varsta peste 65 ani este permisa.