Home

Strategia de dezvoltare regiunea centru

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru ADRCENTR

Evenimente de Brokeraj – dedicate domeniilor privind

Regiunea Centru se întinde pe 34 100 kmp, suprafață apropiată de cea a landurilor germane Westfalia de Nord și Baden-Wurttemberg si este bine relaționată teritorial, realizând conexiuni cu 6 din cele 7 regiuni de dezvoltare din România Rețeaua de localități din Regiunea entru este formată din 57 de orașe (dintre care 20 sun Regiunea Centru. 1. Prezentarea succinta a Regiunii de Dezvoltare Centru. Publicat in: 17 martie, 2008. Divizarea Regiunii Centru in entitati administrativ teritoriale se poate observa in hartile GIS, fiind reprezentate resedintele de judet, municipiile, orasele si comunele. Infrastructura Regiunii este reprezentata grafic la nivel de retea de. 3 Context Program Operațional Regional Aria de eligibilitate: Regiunea de Dezvoltare Centru Perioada de programare: 2013-2015 Raport anual de implementare Anul raportării: 2013 Data aprobării 12.02.2014 Planul Operaţional Regional (în continuare POR) reprezintă un document de programare la nivel regional care asigură implementarea Strategie

Planul de Dezvoltare cuprinde Analiza socioeconomica a Regiunii Centru, Analiza SWOT a Regiunii, Strategia de dezvoltare regionala pentru perioada 2014-2020, Indicatorii de realizare, Estimarea necesarului de finantare, Sistemul de implementare si monitorizare, precum si o Listă orientativa a proiectelor strategice din regiune ce vor putea fi. Reprezentantii autoritatilor publice locale, ai mediului de afaceri si ai societatii civile din Regiunea Centru au avizat saptamana trecuta Strategia de Specializare Inteligenta a Regiunii Centru.Peste 40 de membri ai Comitetului Regional de Planificare Centru intruniti azi la Alba Iulia, au analizat directiile de dezvoltare a economica ale Regiunii Centru pentru 2014-2020 si nevoile de. Strategia de Dezvoltare Regională Sud (SDR Sud) este rezultatul unui proces complex de consultare Construit Centrul de tineret și sport din or. Căușeni cu o suprafață de 4636 m2; Regiunea de Dezvoltare Sud este situată în partea de Sud şi Sud - Est a Republicii Moldova. La hotarul de Sud - Vest regiunea se învecinează c parte din Regiunea de Dezvoltare 7 Centru, alături de judeţele Sibiu, Mureş, Harghita, Covasna şi Alba. I.2 Context de dezvoltare şi resurse disponibile Economia județului Brașov este complexă, cu un pronunțat caracter industrial. În judeţul Braşov sunt, în prezent, 42.744 de companii şi persoane fizice autorizat

Regiunea Centru Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centr

Planul de Dezvoltare a Regiunii Centru 2014-2020 - Regio ADR

 1. Centru și a locului meșteșugurilor în acest asamblu 31 3.3 Puncte forte, puncte slabe, oportunități și riscuri legate de dezvoltarea meșteșugurilor ca factor de dezvoltare economică, socială și culturală în Regiunea Centru 52 3.4 Rezultatele anticipate ale strategiei 57 VI. Obiectivele strategiei 58 V
 2. RDC Regiunea de Dezvoltare Centru RDCH Regiunea de Dezvoltare Chișinău RDS Regiunea de Dezvoltare Sud RDT Regiunea de Dezvoltare Transnistria Strategia Națională de Dezvoltare Regională (în continuare SNDR) este principalul document de planificare a dezvoltării regionale în Republica Moldova, care reflectă politica.
 3. RIS3 NV i REGIUNEA DE DEZVOLTARE NORD-VEST este una din regiunile mai puţin dezvoltate din Uniunea Europeană, PIB-ul/cap de locuitor în PPC reprezentând 47% din media Europeană.Din aceeaşi categorie fac parte majoritatea regiunilor din estul şi centrul Europei, precum şi regiunile din sudul Italiei, Portugaliei, Greciei, respectiv.
 4. Cu toate ca Regiunea Nord-Est este cea mai mare regiune de dezvoltare a Romaniei sub aspectul numarului de locuitori si al suprafetei detinute, ea se situeaza pe ultimul loc in raport cu nivelul de dezvoltare. Astfel, desi in perioada 2005-2008 produsul intern brut regional pe cap de locuitor
 5. Strategia de Specializare Inteligenta a Regiunii Centru (RIS3) este documentul elaborat la nivel regional in confomitate cu prevederile Ghidului de elaborare a Strategiilor de Specializare Inteligenta si aprobat prin Hotararea CDR Centru nr. 8 din 18 martie 2015. Ulterior, ca urmare a procesului de operationalizare a Axei prioritare 1 a POR 2014-2020 si a constituirii [
 6. Strategia de Dezvoltare Regională Regiunea de Dezvoltare UTA Găgăuzia 2017-2020 Comrat 2017 Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor al Republicii Moldova Agenția de Dezvoltare Regională UTA Găgăuzi

Strategia de Dezvoltare a Regiunii Centru . rspunde nevoii de a avea la dispoziie un document de planificare la nivel regional care . stabilete obiectivul global i obiectivele specifice de atins la finalul perioadei de programare, propunnd direciile de aciune i msurile necesare pentru atingerea . obiectivelor Strategia de Dezvoltare a Regiunii Centru pentru perioada 2021-2027, Direcția de dezvoltare strategică DS3 Resurse umane, incluziune socială, ocuparea forței de muncă și sănătate - primul document de lucru poate fi vizualizat pe următorul link Strategia de Dezvoltare Regională - Regiunea de Dezvoltare CENTRU. Prezenta Strategie de Dezvoltare Regională a fost elaborată de Agenția de Dezvoltare Centru, cu sprijinul Proiectului Moldova: Cooperare în Dezvoltarea Regională. Proiectul este finanțat de Departamentul Marii Britanii pentru Dezvoltare Internațională (DFID) şi.

Reprezentantii autoritatilor publice locale si ai societatii civile din Regiunea Centru s-au intalnit azi la Hotel Parc din Alba Iulia pentru a discuta despre domeniile care au nevoie de finantare, in concordanta cu directiile urmatoarei perioade de programare financiara a fondurilor Uniunii Europene. Intalnirea de lucru a fost organizata de catre ADR Centru pentru avizarea 1 STRATEGIA DE DEZVOLTARE A REGIUNII CENTRU 2014-2020 - Noiembrie 2013 - www.inforegio.ro www.regio.adrcentru.ro Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programulu Strategia de dezvoltare pentru Regiunea Centru 2014-2020 Added by alba tv on May 15, 2013. Saved under Actualitate, Cu o suprafata de aproximativ 34.000 de kilometri patrati, Regiunea 7 Centru cuprinde peste 14% din teritoriul tarii si are o populatie de aproximativ 2,5 milioane locuitori, cu o densitate medie de 80 de locuitori pe. Regiunea de dezvoltare centru articol principal. Aflându se în transilvania regiunea centru are în componență următoarele județe. Regiunea de dezvoltare centru are în componență următoarele județe. Este o unitate teritorial statistică de nivelul al doilea nuts 2 conform clasificării eurostat şi grupează 6 din judeţele ţării.

Centru este o regiune de dezvoltare a României.Aceasta este alcătuită din următoarele județe: Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu.. Demografie. Centru are o populație totală de 2 523 021. Densitatea este de 73,99/km², inferioară mediei naționale de 91,3/km² De aceea, POR 2021-2027 Regiunea Centru urmărește ca domeniile și categoriile de solicitanți să fie variate, și să reflecte aspectele identificate în Strategia de Specializare Inteligentă și în Planul de Dezvoltare al Regiunii de nivel regional, din care reies domeniile cele mai atractive și cu potențial mare de dezvoltare. De aceea, POR 2021-2027 Regiunea Centru urmareste ca domeniile si categoriile de solicitanti sa fie variate, si sa reflecte aspectele identificate in Strategia de Specializare Inteligenta si in Planul de Dezvoltare al Regiuniide nivel regional, din care reies domeniile cele mai atractive si cu potential mare de dezvoltare economica in regiune Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru a anunțat ieri, 15 septembrie, o nouă întâlnire online de descoperire antreprenorială, ce are ca obiectiv identificarea nişelor orientate spre inovare (tehnologică sau non-tehnologică) în sectorul regional de Agro-Food, în special prin valorificarea atuu-urilor regionale şi a preocupărilor actorilor regionali, care ar putea forma o masă.

2

Regiunea Centru are o Strategie de Specializare

 1. Prin aceste întâlniri de lucru, membrii CRP Centru și-au armonizat punctelor de vedere, provenite de la nivel județean, astfel încât Strategia de Dezvoltare a Regiunii Centru să fie coerentă și unitară, în așa fel încât să asigure absorbția cu succes a fondurilor europene în următorii ani
 2. 2010 Regiunea de Dezvoltare CENTRU Strategia de Dezvoltare Regională Aprobată prin decizia Consiliului Regional pentru Dezvoltare Centru nr0402 din 23032010 Prezenta Strategie EXTRAS DIN STRATEGIA DE DEZVOLTARE A CLUSTERULUI clusterului ب™i participarea أ®mpreunؤƒ cu alte cluster
 3. Strategia de dezvoltare regională 2021-2027 centrul politicilor de dezvoltare Fig. 6 - Țintă Regiunea Vest pentru anul 2030 Pentru atingerea acestor deziderate, Regiunea Vest trebuie să construiască pe avantajele ei, să 238 de regiuni UE Regiunea Vest la orizont 2030
 4. Municipiul Sibiu este primul oraș din regiunea Centru care a depășit cea mai importantă etapă în vederea accesării fondurilor europene nerambursabile dedicate municipiilor reședință de județ, adică aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană Durabilă și a Planului de Mobilitate Urbană de către ADR Centru, anunță municipalitatea
 5. In cadrul Strategiei de Dezvoltare Regionala pentru perioada de programare 2014-2020 s-au identificat prioritatile de dezvoltare si s-au stabilit obiectivele specifice si domeniile prioritare de interventie. Au fost identificate sase axe prioritare prin care se incearca sa se acopere cat mai bine nevoile reale din Regiunea Centru, astfel
 6. De aceea, POR 2021-2027 Regiunea Centru urmărește ca domeniile și categoriile de solicitanți să fie variate, și să reflecte aspectele identificate în Strategia de Specializare Inteligentă și în Planul de Dezvoltare al Regiuniide nivel regional, din care reies domeniile cele mai atractive și cu potențial mare de dezvoltare.

STRATEGIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ Regiunea de Dezvoltare Sud 2016 - 2020 Cimișlia, 201 PDR Centru 2014-2020 poate fi consultat pe website-urile gestionate de ADR Centru. PDR Centru cuprinde si Strategia regionala de dezvoltare, pregatita de ADR Centru inca din 2012. Pe baza acestor documente s-au desfasurat sedinte de lucru pentru realizarea portofoliului regional de proiecte, acesta fiind, de fapt, o baza de date cu proiecte. administrativ-teritorială încadrată în categoria NUTS 3), care face parte din regiunea de dezvoltare Centru (NUTS 2) și din regiunea istorică a Transilvaniei. Comuna se află la o distanță de circa 20 km față de municipiul Alba Iulia, principalul centru urban și reședința județului, l Program Regional Sectorial în Eficienţă Energetică pentru Regiunea de Dezvoltare Centru 6 1 Introducere Pe parcursul anului 2013 Agenţia de Dezvoltare Regională (ADR) Centru a definitivat, cu participarea activă a organizaţiilor internaţionale, managerilor energetici raionali, ex Strategia de Dezvoltare a Regiunii Vest a fost elaborată respectând regiunea se confruntă cu probleme de coeziune eco- Transformarea gărilor de importanţă regională într-un centru tip mall feroviar I.2.2.4. Înlocuirea actualelor trenuri cu trenur

RDC Regiunea de Dezvoltare Centru RDN Regiunea de Dezvoltare Nord REP Responsabilitatea extinsă a producătorului RM Republica Moldova SDR Strategia de Dezvoltare Regională SF Studiu de fezabilitate TMB Tratare mecanico-biologică UC Unităţi de compostare UE Uniunea Europeană UIP Unitate de Implementare a Proiectulu Documentul cadru pentru strategia de specializare inteligentă Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest 8 II. CONTEXTUL ECONOMIC AL REGIUNII DE DEZVOLTARE NORD-VEST II.1. Activele regionale Activ regional: forŃa de muncă PiaŃa muncii din regiune este considerată cea mai dezvoltată după cea din Bucureşti-Ilfov

Consultare tehnică privind draft-ul Strategiei de

 1. STRATEGIA DE DEZVOLTARE A UNITAŢII ADMINISTRATIV TERITORIALĂ ORAŞ ORAVIŢA PENTRU PERIOADA 2014-2020 U.A.T. ORAVIŢA 9 1. REGIUNEA DE DEZVOLTARE V -VEST Descriere În vederea intrării în Uniunea Europeană, România a trebuit să se adapteze la structurile europene în vederea accesări fondurilor, astfel luând fiinţă regiunile de.
 2. Strategia de dezvoltare integrată a raionului Rezina 2013 - 2020 : Strategia de dezvoltare durabilă a raionului Nisporeni, 2013-2020 : Programul de dezvoltare social-economică a raionului Străşeni 2012-2015 : Strategia de dezvoltare socio-economică a raionului Ungheni pentru perioada 2012-202
 3. Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a publicat joi, 5 august 2021, spre consultare publică prima versiune a Ghidului practic pentru elaborarea Strategiilor Integrate de Dezvoltare Teritorială din regiunea Sud-Muntenia pentru perioada 2021-2027.. Ghidul practic a fost conceput de Autoritatea de Management POR Sud - Muntenia, cu scopul de a sprijini consiliile județene și.

Planul de dezvoltare 2014-2020 Agentia pentru Dezvoltare

 1. Programul de dezvoltare social-economică a raionului Străşeni 2012-2015 : Strategia de dezvoltare socio-economică a raionului Ungheni pentru perioada 2012-2020 : Strategia de dezvoltare integrată a raionului Călărași, 2013-202
 2. STRATEGIA DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE ÎN SECTORUL 6 2019 - 2023 . Centrul de Recreere și Dezvoltare Personală Conacul Golescu-Grant - activități de abilitare și Regiunea are cea mai mare pondere în exportul României (21,8% în primele 8 luni din 2015)..
 3. Vizită de monitorizare la șantierul viitorului Centru de Inovare și Transfer Tehnologic din Regiunea de Dezvoltare Nord 15.07.2021 213 Destinații turistice din nordul Moldovei, promovate cu sprijinul partenerilor slovac
 4. atul public 5.3.5 Energia termic
 5. Strategia de Dezvoltare Regională (SDR) pentru Regiunea de Dezvoltare Nord (RDN) reprezintă un document de politici pe termen mediu , fiind elaborată în baza prevederilor legislației în vigoare a Republicii Moldova și conform cadrului strategic în domeniul dezvoltării regionale
 6. Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru organizează marți, 15 iunie 2021 și miercuri, 16 iunie 2021, începând cu ora 11:00 o întâlnire internațională privind abordarea economiei circulare în regiunile europene. Economia circulară este una din temele momentului, fiind identificată ca prioritate în documentele europene, naționale și regionale. Preocupată de dezvoltarea.

Strategia de Dezvoltare Regională Regiunea de Dezvoltare Nord 7 Sumar executiv Strategia de Dezvoltare Regională (SDR) pentru Regiunea de Dezvoltare Nord (în continuare RDN) reprezintă un document de politici publice, care are în vizor etapa de dezvoltare pe termen mediu a regiunii RIS3 NV iii locale. Strategia are ca obiectiv transformarea economică prin inovare, bazându-se pe acele sectoare, activități economice care au potențial, dar și pe rezultatele activității de cercetare-dezvoltare.Totodată sunt luate în considerare resursele unice, provocările globale și competitivitatea industrială europeană, tendințele globale, dar și contextul regional. Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a lansat un nou apel de proiecte în cadrul PI 2.1.B - Incubatoare de afaceri în regiunea de dezvoltare Centru. Proiectele pot fi depuse, exclusiv prin intermediul aplicației MySMIS, în perioada 14.05.2021-14.06.2021. Sunt eligibile investițiile ce urmează a fi implementate în regiunea de dezvoltare Centru COMUNICAT DE PRESĂ La iniţiativa Consiliului Judeţean Alba, prin Serviciul Dezvoltare, Programe şi Guvernanţă Corporativă, în data de 22 iulie 2021, la sediul din Piaţa Ion I.C.Bratianu nr. 1, a fost organizată prima întâlnire în vederea implementării Strategiei de dezvoltare rurală 2021-2027, strategie aprobată în acest an. Alături de reprezentanţ

Strategia de Dezvoltare a Societăţii Civile din Republica Moldova (2017-2020) 1 INTRODUCERE Dezvoltarea societăţii civile are o importanţă majoră pentru valorile fundamentale, democratice şi pluraliste ale oricărei ţări, dar şi pentru încurajarea implicării sociale a cetăţenilor în procesele de dezvoltare Document regional de planificare ce conține profilul socio-economic al regiunii, analize SWOT, strategia de dezvoltare, necesarul de finanțare, sistemul de indicatori, sistemul de implementare, sistemul de monitorizare și evaluare, procesul partenerial, portofoliul de proiecte prioritare. Planul de Dezvoltare Regională Nord-Est 2021-2027 .atât au trecut de când, timid, dar cu entuziasm, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a pornit la drum. Toţi eram convinşi că nu va fi un drum uşor, mai ales că acest concept, de dezvoltare regională, era ceva nou pentru România. Nu va fi uşor, însă Regiunea poate avea un viitor bun

Peste 200 de microîntreprinderi primesc finanțare

Regiunea de dezvoltare Centru - Wikipedi

Regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia este situată în partea de sud-vest a României (de unde i se trage și numele), între meridianele de 22°2' și 24°2' și paralelele de 43°3' și 45°3', acoperind 29.212 km2, adică 12,25% din suprafața României. Are o populație de 2.330.792 locuitori cu o densitate de 79,8 loc./km2 În același timp, ADR Centru a demarat procesul de elaborare a Strategiei de Dezvoltare a Regiunii Centru pentru perioada 2014-2020, document care are la bază definirea viziunii de dezvoltare, definirea obiectivului strategic global, analiza aprofundată a situației curente pe baza analizei socio-economice și a analizei SWOT, precum și pe analiza contextului național și european, în. Demografie. Centru are o populație totală de 2 523 021. Densitatea este de 73,99/km², inferioară mediei naționale de 91,3/km². Regiunea este una dintre cele mai variate din punct de vedere etnic din România, populația fiind formată de români (65,4%), maghiari (29,9%) și rromi (4%). Cea mai mare parte a populației maghiare se află concentrată în județele Harghita și Covasna. PIB/cap de locuitor în Regiunea de 28Dezvoltare Centru, în anul 2007 Unităţi locale active/1.000 locuitori în Regiunea de Dezvoltare Centru, în anul 2008 28 Câştigul mediu salarial net în Regiunea de Dezvoltare Centru, în octombrie 2009 29 Total exporturi de bunuri din Regiunea de Dezvoltare Centru, în anul 2008 2 creșterii PIB-ului Regiunii Sud-Est față de Regiunile de dezvoltare Centru și Nord-Est. Dacă în anul 2014, Regiunea Sud-Est se afla pe locul 4 la nivel național în materie de PIB, aceasta a fost surclasată, la nivelul anului 2017, de cele două regiuni de dezvoltare ante-menționate. Figura nr. 3

Centru Region - Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centr

Regiunea Centru este a şaptea regiune de dezvoltare a României ca mărime, din cele 8 existente. Este o unitate teritorial-statistică de nivelul al doilea (NUTS 2), conform clasificării EUROSTAT şi grupează 6 din judeţele ţării: Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş, Sibiu. Suprafaţa regiunii este de 34,100 km², aceasta reprezintă 14,31% din teritoriul total al României. Odată la 7 ani, Regiunea Vest elaborează o strategie pentru dezvoltare regională, care are rolul de a orienta dezvoltarea pe termen mediu și lung a Regiunii Vest.. Acest document trasează direcțiile majore de dezvoltare ale Regiunii Vest și urmărește să reducă disparitățile între județe, între mediul urban și cel rural, dar și între regiunea Vest și alte regiuni mai. lege 6 regiuni de dezvoltare, 3 din care, Nord, Centru, Sud și UTAG deja funcționale. Decizia vine să sprijine În anul 2015 în Regiunea de Dezvoltare Sud s-a produs: Strategia de dezvoltare Regională Sud 2016-2020. Obiectivul general și obiectivele specific Centrul de Informare Europe Direct Regiunea Centru vă oferă informaţii despre programele de finantare active, iniţiativele europene, drepturile de care beneficiaţi în calitate de cetăţean al Uniunii Europene şi sprijin în soluţionarea problemelor întâmpinate în exercitarea acestor drepturi. Centrul face parte dintr-o reţea ce cuprinde 500 de centre la nivelul Uniunii Europene În regiunea de dezvoltare Centru (raioanele Anenii Noi, Călărași, Criuleni, Dubăsari, Hîncești, Ialoveni, Nisporeni, Orhei, Rezina, Strășeni, Șoldănești, Telenești și Ungheni), implementarea Programului de granturi locale este realizată de Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER în parteneriat cu Asociația Obștească Agenția pentru Dezvoltare Regională.

Piata Muncii | Agentia pentru Dezvoltare Regionala CentruAgentia pentru Dezvoltare Regionala Centru | ADRCENTRU

Planul de Dezvoltare a Regiunii Centru 2014 - 2020

Metodologiei de elaborare a planurilor regionale si judetene de gestionare a deseurilor. Revizuirea PRGD se realizeaza in cadrul proiectului Parteneriat pentru un mediu curat, minimizarea deseurilor si dezvoltare durabila în Regiunea 7 Centru al Agentiei Regionale pentru Protectia Mediului Sibiu, proiect finantat pri Strategia de dezvoltare este un instrument de politică publică cu caracter programatic, ce va fi supus unui proces de ajustare in intervalul de timp acoperit. (14,33% regiunea Nord-Vest, 14,30% regiunea Centru, 15,46% regiunea Nord-Est, 15% regiunea Sud-Est, 14,45% regiunea Sud-Muntenia, 12,25% Sud Ves Prin Planul de Dezvoltare Regională 2014-2020, Regiunea Centru și- a stabilit ca priorități strategice pentru perioada actuală: îmbunătățirea eficienței energetice în sectoarele public, casnic și economic, creșterea utilizării resurselor alternative de energie și diminuare Legea privind dezvoltarea regională corespunde aspirațiilor Republicii Moldova de integrare europeană și prevede crearea a două regiuni de nivel european NUTS II (Nord, Centru), precum și a regiunilor mai mici de nivelul NUTS III (Sud, UTA Găgăuzia, regiunea transnistreană și municipiul Chișinău). Strategia națională de dezvoltare. Strategia de dezvoltare locală, este un instrument de management. Acest instrument este (Regiunea Centru). Cele șase județe din componența sa sunt: Bacău, Botoșani, Neamț, Vaslui, Suceava și Iași, unități administrativ-teritoriale și unități teritorial-statistice de nivel NUTS III

Regiunile de dezvoltare ale României - Wikipedi

Documentul cadru pentru strategia de specializare inteligentă Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest 8 II. CONTEXTUL ECONOMIC AL REGIUNII DE DEZVOLTARE NORD-VEST I.1. Activele regionale Activ regional: forŃa de muncă PiaŃa muncii din regiune este considerată cea mai dezvoltată după cea din Bucureşti-Ilfov III REGIUNEA DE DEZVOLTARE NORD - VEST 43 3.1 Introducere 43 Strategia de dezvoltare este un instrument de planificare pe termen scurt, mediu şi lung precum şi un centru cultural, sportiv, turistic şi cu o bază educaţională modernă. 1.7 Obiective specifice RDC Regiunea de Dezvoltare Centru RDG Regiunea de Dezvoltare Găgăuzia RDN Regiunea de Dezvoltare Nord RDS Regiunea de Dezvoltare Sud RM Republica Moldova SARD Support for Agriculture and Rural Development - Programul UE de susținere a agriculturii și dezvoltării rurale în UTA Găgăuzia și Taraclia SDR Strategia de Dezvoltare Regională. Strategia de dezvoltare a României în următorii 20 de ani se desfăşoară sub Înaltul Patronaj al Preşedintelui României, Klaus Werner Iohannis. Iniţierea şi elaborarea Strategiei de dezvoltare a României pentru următorii 20 de ani, coordonată de 11 institute de excelenţă ale Academiei Române, a fos Strategia de Dezvoltare a Județului Iași 2014-2020 - Plan de acțiuni 2014 Judeţul Iaşi îşi propune să își păstreze și să consolideze poziția de centru de dezvoltare în zona Moldovei, care va atrage investiţii, va concentra cele mai noi rezultate în cercetare în Regiunea dispune de un valoros capital uman, sistemele de.

Agenția de Dezvoltare Regională Centr

Legea 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public; Strategia de Dezvoltare 2014 - 2020; Strategia de Eficiență Energetică 2016-2020; Planul de mobilitate urbană durabilă 2016 - 2030 - Regiunea București - Ilfov; Organigrama; Program de lucru; Galerie. Articole Media; Lucrări în derulare; Fotografii. Alături de județul Brașov, Mureșul deține cea mai dezvoltată rețea sanitară din Regiunea de dezvoltare Centru, cel mai important spital fiind cel de urgență din Târgu Mureș.. În sistemul medical național din România, orașul este un centru de polarizare nu doar la nivelul județului Mureș, ci și unul regional, din punctul de vedere al calității și gradului de specializare. De aceea, POR 2021-2027 Regiunea Centru urmăreşte că domeniile şi categoriile de solicitanţi să fie variate, şi să reflecte aspectele identificate în Strategia de Specializare Inteligentă şi în Planul de Dezvoltare al Regiunii de nivel regional, din care reies domeniile cele mai atractive şi cu potenţial mare de dezvoltare.

Strategia de Specializare Inteligenta - Centru Regio

Strategia Integrata de Dezvoltare Urbana Iasi 2016 v1. 1. 1. 2. 2 BENEFICIAR Municipiul Iaşi Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 11 700064 Iaşi CONSULTANT SC GEA Strategy & Consulting SA Coordonator proiect: urb. Ioana Ivanov Echipa de proiect: ec. Silvia Alexandra Băcanu urb STRATEGIA DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE 2019-2023 pag.5 Județul Iași face parte din Regiunea de dezvoltare Nord - Est împreună cu alte 5 județe: Bacău, Botoșani, Neamț, Suceava și Vaslui. Județul Iași este situat în regiunea Moldova, în partea de nord-est a României și se învecinează la nord cu județul Botoșani, la. De asemenea nu există oarhivă digital a fondului cinematografic.Cu toate că în 2004 a fost aprobată Legea cu privire la cinematografie nr. 386-XV din 25 noiembrie 2004şi Strategia de dezvoltare a cinematografiei Republicii Moldova în perioada anilor 2004-2007 (HotărîreaGuvernului nr. 1322 din 30.11.2004), documente ce urmau să. Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Vest lansează în consultare publică Strategia Regională de Specializare Inteligentă 2021-2027 (RIS3) a Regiunii Vest, document strategic cu rol de coordonare a politicilor de cercetare-dezvoltare-inovare (CDI) în regiune.. RIS3 reprezintă o analiză pentru fundamentarea investițiilor din domeniul CDI și se adresează întregului ecosistem de. Strategia de dezvoltare regionala este corelata cu politicile si reglementarile comunitare, precum si cu strategiile de dezvoltare la nivel national, obiectivele sale 2013 este reducerea disparitatilor de dezvoltare intre regiunea SV Oltenia si Centru si Vest. Relieful are o distributie relativ echilibrata, cuprinzand munti, campii.

Regiunea Centru are o Strategie de SpecializareInfrastructura Regiunii Centru | Agentia pentru Dezvoltare

Misiunea ADR Centru - Dezvoltare durabila si echilibrata a zonelor Regiunii Centru LOCALIZARE PE HARTA Dezvoltarea industriilor culturale si creative din Regiunea Centru cu sprijinul expertilor internationali O prioritate a ADR Centru 06 oct. 2017 Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru a organizat, timp de trei zile, la sediul central di Municipiul Sibiu este primul oraș din regiunea Centru care a depășit cea mai importantă etapă în vederea accesării fondurilor europene nerambursabile dedicate municipiilor reședință de județ, adică aprobarea Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbană Durabilă și a Planului de Mobilitate Urbană de către ADR Centru Agenția de Dezvoltare Regională Centru a fost astăzi, 14.07.2021, gazda unei echipe de experți din cadrul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). În cadrul acestei întrevederi s-au discutat perspectivele de colaborare și suport pentru a implementa cu success politica de dezvoltare regională în centrul Republicii pentru. STRATEGIA DE DEZVOLTARE A CULTURII CULTURA 2020 1. Anexa nr. 1 STRATEGIA DE DEZVOLTARE A CULTURII CULTURA 2020 INTRODUCERE În perioada 2009-2013, Ministerul Culturii a elaborat un şir de acte normativ-legislative cu scopul de a facilita dezvoltarea sectorului cultural şi salvgardarea patrimoniului naţional din perspectiva integrării europene a Republicii Moldova. În acest. Strategia de dezvoltare durabila a Comunei Stefanestii de Jos, Judetul Ilfov, Romania, pentru perioada 2016-2020 1.2. Prezentarea generala Stefanestii de Jos este o localitate in judetul Ilfov, fiind asezata in centrul judetului Ilfov si in partea de N-E a Bucurestiului, la o distanta de 15 km fata de km zero. Comuna Stefanesti